Navigation path

Miten toimintaan voi osallistua?

ESR rahoittaa monia erilaisia hankkeita, joilla edistetään ihmisten työnsaantinäkymiä ja parannetaan nykyisiä työpaikkoja. Osallistumisesta kiinnostuneet organisaatiot ja yksittäiset ihmiset voivat tutustua seuraaviin linkkeihin:

Kehen otetaan yhteyttä

ESR-rahoitus kanavoidaan jäsenvaltioiden ja alueiden kautta. ESR ei siis rahoita hankkeita suoraan Brysselistä.

  • ESR-projekteista mahdollisesti kiinnostuneiden organisaatioiden tulee ottaa yhteyttä oman jäsenvaltionsa ESR-hallintoviranomaisiin. ESR-viranomaisten yhteystiedot löytyvät kohdasta ESR jäsenvaltioissa.
  • ESR-projekteista mahdollisesti kiinnostuneet henkilöt löytävät oman maansa ESR-yhteystiedot kohdasta ESR jäsenvaltioissa. Kansalliset ja alueelliset ESR-sivustot ja paikalliset työvoimaviranomaiset antavat myös tietoa ESR:n ehdottamista mahdollisuuksista.

Kuka on kukin

Tuensaajia voivat ESR-hankkeissa olla monenlaiset tahot, kuten julkishallinnon yksiköt, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, hyväntekeväisyysjärjestöt ja yritykset. ESR-hankkeisiin osallistuvia yksittäisiä ihmisiä kutsutaan osallistujiksi. Osallistujia ovat muun muassa uusia taitoja opiskelevat työntekijät, nuoret harjoittelupaikoissa työskentelevät työnhakijat ja oman yrityksen perustamiseen neuvoja hakevat.