Navigation path

Kuidas osaleda?

ESF rahastab väga mitmesuguseid projekte, mis parandavad inimeste tööväljavaateid ning nende olemasolevaid töökohti. Osaleda soovivad organisatsioonid ja üksikisikud saavad kasutada allpool toodud linke.

Kellega ühendust võtta?

ESFi vahendeid jaotatakse liikmesriikide ja piirkondade kaudu. ESF ei rahasta projekte otse Brüsselist.

  • Projektile ESFi rahalise toe saamisest huvitatud organisatsioonid peaksid pöörduma ESFi korraldusasutuse poole oma liikmesriigis või piirkonnas. ESFi vastava kontaktaadressi leidmiseks külastage rubriiki „Toetus teie riigis”.
  • ESFi projektides osaleda soovivad üksikisikud leiavad ESFi vastava kontaktaadressi oma riigis rubriigist „Toetus teie riigis”. Teavet ESFi pakutavate võimaluste kohta saab ka ESFi riiklikelt ja piirkondlikelt veebisaitidelt ning samuti kohalikest tööhõivetalitustest.

Kes on kes?

ESFi projekte taotlevad ja viivad ellu väga mitmesugused organisatsioonid, keda nimetatakse toetusesaajateks, sealhulgas valitsusasutused, töötajate ja tööandjate organisatsioonid, vabaühendused, heategevusasutused ja ettevõtted. ESFi projektis osalevaid üksikisikuid nimetatakse osalejateks, sh näiteks eakamad töötajad, kes omandavad uusi oskusi, töökohti saavad noored tööotsijad või oma ettevõtte asutamise kohta nõu soovivad inimesed.