Navigation path

Как да участвате?

ЕСФ финансира голямо разнообразие от проекти, които подобряват перспективите на хората за заетост и работата, която вършат. Организациите и индивидите, които се интересуват от участие, могат да използват посочените по-долу връзки:

С кого да се свържете?

Финансиране по линия на ЕСФ може да бъде получено от страните-членки и регионите. Брюксел не финансира пряко проекти по линия на ЕСФ.

  • Организациите, които се интересуват от финансиране по линия на ЕСФ за даден проект, могат да се свържат с управляващия орган на ЕСФ в тяхната държава или регион. За да намерите съответния адрес за връзка с ЕСФ, посетете раздела „Подкрепа във вашата държава“.
  • Физическите лица, които се интересуват от участие в проекти по линия на ЕСФ, могат да намерят съответния адрес за връзка с ЕСФ в тяхната държава в раздела „Подкрепа във вашата държава“. Националните и регионалните уебсайтове на ЕСФ, както и местните служби за заетост също са добър източник на информация за възможностите, които ЕСФ предлага.

Кой кой е?

Проектите по линия на ЕСФ са изготвени и се управляват от широк набор от организации, известни като бенефициери, сред които публични администрации, организации на работници и служители, НПО, благотворителни организации и дружества. Физическите лица, които участват в проекти по линия на ЕСФ се наричан участници; те включват, например, възрастни работници, които се обучават за придобиване на нови умения, млади лица, търсещи работа, които получават работа, или хора, които търсят съвет как да стартират свой собствен бизнес.