Navigation path

Fondul Social European

An de an, FSE ajută milioane de europeni să trăiască mai bine, prin noi competențe și locuri de muncă mai bune. Familiarizați-vă cu FSE: ce este, cum oferă ajutor și cui i se adresează.

Projects