odborný referent/odborná referentka pre šport a rekreáciu

Code

2422.10.13

Description

Odborní referenti pre šport a rekreáciu skúmajú, analyzujú a vypracúvajú politiky v sektore športu a rekreácie a vykonávajú tieto politiky s cieľom zlepšiť systém v oblasti športu a rekreácie a zlepšiť zdravie obyvateľstva. Usilujú sa zvýšiť záujem o šport, podporovať športovcov, zvyšovať výkonnosť športovcov na národných a medzinárodných súťažiach, zlepšovať sociálne začlenenie a rozvoj komunít. Úzko spolupracujú s partnermi, externými organizáciami alebo inými zainteresovanými stranami a pravidelne im poskytujú aktuálne informácie.

Alternative label

  • odborná referentka pre šport a rekreáciu

  • odborný referent pre šport a rekreáciu

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/fdf7b000-d923-4086-9660-eb8ee5e77ef0