administratívny pracovník/administratívna pracovníčka v oblasti investícií

Code

4312.5

Description

Administratívni pracovníci v oblasti investícií pomáhajú pri správe investícií, ako sú akcie, dlhopisy a iné cenné papiere a vykonávajú všeobecné administratívne úlohy v investičnom sektore finančnej spoločnosti.

Alternative label

  • administratívny pracovník v oblasti investícií

  • administratívna pracovníčka v oblasti investícií

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/fd0801c9-809a-4cfd-98ed-6c5860c163f2