odborný referent/odborná referentka pre zahraničné veci

Code

2422.10.7

Description

Odborní referenti pre zahraničné veci analyzujú politiky a činnosti v oblasti zahraničných vecí a vypracúvajú správy, v ktorých jasne a zrozumiteľne uvádzajú svoje analýzy. Komunikujú so stranami, na ktoré sa vzťahujú ich zistenia, a pôsobia ako poradcovia pri vypracúvaní alebo vykonávaní zahraničnej politiky alebo pri podávaní správ o nej. Odborní referenti pre zahraničné veci môžu plniť aj administratívne úlohy na oddelení, napríklad pomáhať s problémami, ktoré sa týkajú pasov a víz. Podporujú priateľskú a otvorenú komunikáciu medzi vládami a inštitúciami rôznych krajín.

Alternative label

  • odborný referent pre zahraničné veci

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/f7450c1f-20b7-45dd-b3bb-25095830bf3f