aukcionár/aukcionárka

Code

3339.2

Description

Aukcionári vykonávajú aukcie prijímaním ponúk a vyhlasovaním tovaru za predaný.

Alternative label

  • aukcionár

  • licitátorka

  • aukcionárka

  • licitátor

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/f1ecc3c4-8212-4386-871a-6fda1b5b4d91