kňaz/kňažka

Code

2636.2

Description

Kňazi vedú náboženské organizácie alebo spoločenstvá, vykonávajú duchovné a náboženské obrady a poskytujú duchovné poradenstvo členom určitej náboženskej skupiny. Môžu vykonávať misijné, pastorálne alebo kazateľské činnosti alebo činnosti v rámci cirkevnej rehole alebo komunity, ako napríklad v kláštore alebo kláštornej škole. Kňazi vykonávajú úlohy, ako je vedenie bohoslužieb, poskytovanie náboženského vzdelávania, slúženie na pohreboch a svadobných obradoch, poskytovanie poradenstva členom kongregácií a ponúkanie širokej škály ďalších komunitných služieb, a to tak v rámci organizácie, pre ktorú pracujú, ako aj v rámci vlastných každodenných činností.

Alternative label

  • kňaz

  • kňažka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/ed256ed0-0432-4969-8544-3e5e01a517a9