chemický inžinier/chemická inžinierka

Code

2145.1

Description

Chemickí inžinieri navrhujú a rozvíjajú rozsiahle chemické a fyzikálne výrobné procesy a podieľajú sa na priemyselnom procese, pri ktorom dochádza k premene surovín na výrobky.

Scope notes

Includes people working in pharmaceuticals, rubber, plastics and toiletries, cement and paper, food and drink, energy or oil and gas.

Alternative label

  • chemický inžinier

  • chemická inžinierka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/ec21ce88-ce14-49b6-be0a-cc53cf5a3a67