manažér/manažérka produktov a služieb

Code

2431.15

Description

Manažéri produktov a služieb sú zodpovední za vymedzenie obsahu a štruktúry katalógu alebo portfólia v rámci danej spoločnosti.

Alternative label

  • manažér produktov a služieb

  • manažérka produktov a služieb

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/e5a63940-57d3-4065-8713-74b4e2c93063