archivár/archivárka

Code

2621.1

Description

Archivári hodnotia, zbierajú, organizujú, zachovávajú a sprístupňujú záznamy a archívy. Uchovávané záznamy sú v akejkoľvek forme, analógové alebo digitálne, a zahŕňajú viacero druhov médií (dokumenty, fotografie, videozáznamy a zvukové nahrávky atď.).

Alternative label

  • archivár

  • archivárka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/e3b08984-19fe-4d51-a1b0-990676fc7234