špecialista/špecialistka v oblasti reklamy

Code

2431.3

Description

Špecialisti v oblasti reklamy poskytujú poradenstvo spoločnostiam a organizáciám, pokiaľ ide o rozvoj ich reklamných stratégií a tém týkajúcich sa reklamy, ktoré sa vzťahujú na všeobecnejší strategický prístup. Kombinujú poznatky z oblasti marketingu, rozpočtov a psychológie s tvorivým myslením v záujme vypracúvania reklamných kampaní. Navrhujú alternatívy klientom, ktorí propagujú svoje organizácie, produkty alebo projekty.

Alternative label

  • špecialistka v oblasti reklamy

  • špecialista v oblasti reklamy

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/e01719f4-d7dd-42fe-b504-93128520f84a