špecialista/špecialistka v oblasti reklamy

Description

Špecialisti v oblasti reklamy poskytujú poradenstvo spoločnostiam a organizáciám, pokiaľ ide o rozvoj ich reklamných stratégií a tém týkajúcich sa reklamy, ktoré sa vzťahujú na všeobecnejší strategický prístup. Kombinujú poznatky z oblasti marketingu, rozpočtov a psychológie s tvorivým myslením v záujme vypracúvania reklamných kampaní. Navrhujú alternatívy klientom, ktorí propagujú svoje organizácie, produkty alebo projekty.

Alternative label

  • špecialistka v oblasti reklamy

  • špecialista v oblasti reklamy