technik/technička telekomunikačných sietí

Code

3522.1

Description

Technici telekomunikačných sietí zavádzajú, vykonávajú údržbu a monitorujú telekomunikačné systémy, ktoré zabezpečujú interakciu medzi dátovými a hlasovými komunikáciami, ako telefóny, videokonferenčné, počítačové a hlasové systémy. Podieľajú sa aj na navrhovaní, výrobe, zostrojovaní, údržbe a oprave telekomunikačných systémov. Poskytujú technickú pomoc pri výskume a vývoji telekomunikačných zariadení.

Alternative label

  • správca telekomunikácií

  • správca telekomunikačných sietí

  • správkyňa telekomunikačných sietí

  • administrátorka telekomunikačných sietí

  • správkyňa telekomunikácií

  • administrátor telekomunikačných sietí

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/d84bf1d7-ef99-40c4-a407-3791d6531b44