riaditeľ/riaditeľka reštaurácie

Code

1412.1

Description

Riaditelia reštaurácií majú na starosti riadenie činností súvisiacich s potravinami a nápojmi v kuchyni a v iných stravovacích prevádzkach alebo v pohostinských zariadeniach.

Alternative label

  • riaditeľ reštaurácie

  • manažérka gastronomického úseku

  • riaditeľka stravovacieho úseku

  • riaditeľka reštaurácie

  • manažér gastronomického úseku

  • riaditeľ stravovacieho úseku

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/d5eb6150-bbff-4a9c-9d0c-21eab4dbe2b6