dokladač/dokladačka tovaru

Code

9334.1

Description

Dokladači tovaru dopĺňajú a striedajú tovar v regáloch, identifikujú a odstraňujú výrobky po dátume spotreby. Po otváracích hodinách upracú obchod a zabezpečia, aby regály boli úplne doplnené na nasledujúci deň. Dokladači tovaru môžu používať vozíky a malé vysokozdvižné vozíky na presun zásob a rebríky na prístup do regálov, ktoré sú vysoko. Takisto radia zákazníkom hľadajúcim konkrétne výrobky. 
 
 

Alternative label

  • dokladač tovaru

  • dokladačka tovaru

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/d35f9e79-5778-43b4-8667-0e3ba1fcb19a