manažér/manažérka v oblasti právnych služieb

Code

1349.21.1

Description

Manažéri v oblasti právnych služieb dohliadajú na všeobecné vedenie kancelárie právnych služieb. Nielenže sa usilujú o čo najväčšiu efektívnosť a účinnosť pri poskytovaní právnych služieb a poradenstva, ale zároveň koordinujú tím odborníkov s právnym vzdelaním. Spravujú rôzne profily klientov a prispôsobujú právne služby ich potrebám.

Alternative label

  • manažér v právnych službách

  • manažérka v oblasti právnych služieb

  • vedúca právneho servisu

  • vedúca oddelenia právnych služieb

  • vedúci oddelenia právnych služieb

  • manažérka v právnych službách

  • vedúci právneho servisu

  • manažér v oblasti právnych služieb

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/d2ff134e-b41a-4fa3-aceb-1b9f5f5cf015