klubový hostes/klubová hosteska

Code

5169.1

Description

Klubové hostesky vítajú zákazníkov v klube. Zabezpečujú, aby klienti dostávali starostlivosť a boli spokojní.

Alternative label

  • klubová hosteska

  • hostes v nočnom podniku

  • hosteska v nočnom podniku

  • klubový hostes

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/d1fc31d2-38e1-4000-85b7-3f82d2fbed9e