špecialista/špecialistka v oblasti sietí IKT

Code

2523.3

Description

Špecialisti v oblasti sietí IKT implementujú, udržiavajú a podporujú počítačové siete. Vykonávajú aj modelovanie, analýzu a plánovanie sietí. Môžu takisto navrhovať sieťové a počítačové bezpečnostné opatrenia. Môžu vyhľadávať a odporúčať hardvér a softvér pre sieťovú a dátovú komunikáciu.

Alternative label

  • odborník na konfiguráciu siete

  • odborníčka na konfiguráciu siete

  • sieťový vývojár

  • konfigurátorka siete

  • konfigurátor siete

  • špecialistka v oblasti sietí

  • špecialista v oblasti sietí

  • sieťová vývojárka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/cf2b03cd-feb7-4f47-90f6-ff1ed6016d3d