predavač/predavačka tlače a papiernického tovaru

Code

5223.7.29

Description

Predavači tlače a papiernického tovaru predávajú noviny a kancelárske potreby ako perá, ceruzky, papier a iné v špecializovaných predajniach.

Alternative label

  • predavačka tlače a papiernického tovaru

  • predavač tlače a papiernického tovaru

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/ccf0becd-247d-4497-9ee7-25a46c1ffb7a