geológ/geologička

Code

2114.1

Description

Geológovia sa venujú výskumu materiálov, ktoré tvoria zem. Ich pozorovania závisia od účelu výskumu. V závislosti od špecializácie skúmajú, ako Zem vznikala v priebehu času, jeho geologické vrstvy, kvalitu nerastných surovín na účely ťažby, zemetrasenia a sopečnú aktivitu na účely súkromných služieb a podobné javy.

Alternative label

  • geologička

  • geológ

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/c6196b21-20f9-4608-83fb-6f143afc740d