lepič/lepička plagátov a propagačných materiálov

Code

9629.1

Description

Lepiči plagátov a propagačných materiálov lepia, vešajú a upevňujú plagáty a ďalšie propagačné materiály na budovy, autobusy, vozne metra a na iných verejných miestach, ako sú nákupné centrá, s cieľom upútať pozornosť okoloidúcich. Používajú zariadenia na lezenie na budovy a dosiahnutie na vyššie miesta, a to v súlade s predpismi a postupmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Alternative label

  • lepič plagátov a propagačných materiálov

  • lepička reklamných plagátov

  • lepič reklamných plagátov

  • lepička plagátov a propagačných materiálov

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/c28cb56b-003e-499a-8dbf-b654864e7867