asistent/asistentka vysokej školy

Code

2310.1.5

Description

Asistenti prednášajúcich na vysokej škole si rozdeľujú akademické pracovné úlohy univerzitných alebo vysokoškolských učiteľov, konkrétne ide o poskytovanie prednášok študentom. Pripravujú a vyučujú kurzy a stretávajú sa so študentmi na súkromných konzultáciách, pokiaľ ide o hodnotenie. Okrem toho popri prednáškach a iných akademických povinnostiach vykonávajú vlastný výskum v ich oblasti štúdia. Hoci názov tohto povolania vyvoláva dojem pomocných prác, asistenti majú plne samostatnú pozíciou na plný úväzok.

Alternative label

  • asistent vysokej školy

  • asistentka vysokej školy

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/c262bb96-03bb-4c97-a45b-0cf36db5b048