inštruktor autoškoly/inštruktorka autoškoly

Code

5165.1

Description

Inštruktori autoškoly vyučujú ľudí teóriu a prax bezpečnej prevádzky vozidla podľa predpisov. Pomáhajú žiakom rozvíjať zručnosti potrebné na vedenie motorového vozidla a pripravujú ich na skúšky z teórie a na praktické skúšky v autoškole. Môžu viesť vodičské skúšky.

Scope notes

Excludes people performing the instruction of occupational drivers.

Alternative label

  • inštruktor autoškoly

  • inštruktorka autoškoly

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/bca2528a-5a87-4576-a3b5-1edbbce40a9f