hovorca/hovorkyňa

Code

2432.9.1

Description

Hovorcovia komunikujú v mene spoločností alebo organizácií. Využívajú komunikačné stratégie na zastupovanie klientov prostredníctvom verejných vyhlásení a konferencií. Prezentujú svojich klientov v pozitívnom svetle a usilujú sa o lepšie pochopenie ich činností a záujmov.

Alternative label

  • hovorca

  • hovorkyňa

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/b89ba3a8-f03a-46b8-ac54-c87d7204aad0