pracovník/pracovníčka kontaktného centra

Code

4222.1

Description

Pracovníci kontaktných centier poskytujú zákazníkom informácie prostredníctvom telefónu a iných médií, napríklad e-mailu. Odpovedajú na otázky týkajúce sa služieb, produktov a pravidiel konkrétnej spoločnosti alebo organizácie.

Alternative label

  • pracovník zákazníckeho servisu

  • pracovníčka kontaktného informačného centra

  • pracovníčka kontaktného centra

  • pracovníčka zákazníckeho servisu

  • pracovník kontaktného informačného centra

  • pracovník kontaktného centra

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/b7b75eb6-34bc-462d-b412-eed393cc1397