špecialista energetik/špecialistka energetička

Code

2149.7

Description

Špecialisti energetici navrhujú nové, efektívne a čisté spôsoby výroby, premeny a distribúcie energie s cieľom zlepšiť environmentálnu udržateľnosť a energetickú účinnosť. Získavajú energiu z prírodných zdrojov, ako je ropa alebo zemný plyn, alebo z obnoviteľných a udržateľných zdrojov, ako je veterná alebo solárna energia. 

Alternative label

  • špecialistka energetička

  • špecialista energetik

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/b2cede50-82bb-4684-9f11-1930e12ad672