reklamný textár/reklamná textárka

Code

2431.1

Description

Reklamní textári zodpovedajú za písomnú alebo verbálnu formu reklamy. Píšu slogany, heslá a pod. Reklamní textári úzko spolupracujú s reklamnými umelcami.

Alternative label

  • reklamný textár

  • reklamná textárka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/b1ab3572-fa2f-4624-8eac-3c3d986d237b