vedúci/vedúca výroby elektrických zariadení

Code

3122.4.4

Description

Vedúci výroby elektrických zariadení koordinujú, plánujú a riadia výrobný proces elektrických zariadení. Riadia pracovníkov na výrobnej linke, dohliadajú na kvalitu zmontovaného tovaru a vykonávajú riadenie nákladov a zdrojov.

Alternative label

  • vedúca výroby elektrických zariadení

  • vedúci výroby elektrických zariadení

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/aeae4491-91b2-4029-9648-364e0bc4ecff