úradník/úradníčka výdaja cestovných dokladov

Code

3354.3

Description

Úradníci výdaja cestovných dokladov vydávajú pasy a iné cestovné doklady, ako sú osvedčenia o totožnosti a cestovné doklady pre utečencov. Vedú aj záznamy o všetkých vydaných pasoch.

Alternative label

  • úradníčka výdaja cestovných dokladov

  • úradník výdaja cestovných dokladov

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/aaf732b5-ee19-4c82-a08f-700fb98f5ca7