technik/technička kontroly a údržby priemyselných strojov a zariadení

Code

3115.1.6

Description

Technici kontroly a údržby priemyselných strojov a zariadení organizujú a dohliadajú na činnosti a údržbu strojov, systémov a zariadení. Zabezpečujú, aby sa inšpekcie vykonávali v súlade s normami v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ako aj v súlade s požiadavkami na produktivitu a kvalitu.

Alternative label

  • technik kontroly a údržby priemyselných strojov a zariadení

  • technička kontroly a údržby priemyselných strojov a zariadení

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a9b20949-897b-481f-8642-d1f69263baff