kaplán/kaplánka

Code

2636.1

Description

Kapláni vykonávajú náboženské aktivity v sekulárnych inštitúciách. Poskytujú poradenské služby a duchovnú a emocionálnu podporu ľuďom v inštitúcii a okrem toho spolupracujú s kňazmi alebo inými náboženskými predstaviteľmi na podpore náboženských aktivít v komunite.

Alternative label

  • kaplánka

  • kaplán

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a4dd6eae-ca75-456f-829d-333671a7c186