odborný referent/odborná referentka pre zamestnanosť

Code

2422.10.10

Description

Odborní referenti pre zamestnanosť skúmajú, analyzujú a vypracúvajú politiky v oblasti trhu práce. Vykonávajú politiky siahajúce od finančných politík až po praktické opatrenia, ako je zlepšenie mechanizmov hľadania práce, podporovanie odbornej prípravy na dané pracovné miesto, poskytovanie stimulov pre začínajúce podniky a podpora príjmov. Odborní referenti pre zamestnanosť úzko spolupracujú s partnermi, externými organizáciami alebo inými zainteresovanými stranami a pravidelne im poskytujú aktuálne informácie.

Alternative label

  • odborná referentka pre zamestnanosť

  • odborný referent pre zamestnanosť

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a1ba7574-cc28-446c-9741-12d7fbb325cb