sprostredkovateľ/sprostredkovateľka poistenia

Code

3321.1

Description

Sprostredkovatelia poistenia propagujú, predávajú a poskytujú poradenstvo jednotlivcom a organizáciám v oblasti rôznych poistných zmlúv, ako je životné poistenie, zdravotné poistenie, úrazové poistenie a poistenie proti požiaru. Takisto pracujú ako sprostredkovatelia medzi jednotlivcami alebo organizáciami a poisťovňami a rokujú o najlepších poistných zmluvách pre svojich klientov, pričom v prípade potreby zabezpečujú poistné krytie. Sprostredkovatelia poistenia spolupracujú s novými perspektívnymi klientmi, poskytujú im odhady ich poistných potrieb, pomáhajú im pri podpisovaní nových poistných zmlúv a navrhujú konkrétne riešenia ich špecifických problémov.

Alternative label

  • sprostredkovateľka poistenia

  • sprostredkovateľ poistenia

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a198de8c-24b1-4002-982f-a57ae6d6c19c