lekár špecialista/lekárka špecialistka

Code

2212.1

Description

Lekári špecialisti zabezpečujú prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb v závislosti od ich medicínskej alebo chirurgickej špecializácie.

Alternative label

  • odborná lekárka

  • odborný lekár

Regulatory aspect

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/9b889f07-c39c-464d-b9d9-b2daa650f9ac