technik/technička elektrického inžinierstva

Code

3113.1

Description

Technici elektrického inžinierstva pracujú spolu s elektrotechnikmi v oblasti elektrotechnického výskumu. Vykonávajú technické úlohy a pomoc pri navrhovaní, testovaní, výrobe a prevádzke elektrických prístrojov a zariadení.

Alternative label

  • technička elektrického inžinierstva

  • technik elektroinžinierstva

  • technik elektrického inžinierstva

  • technička elektroinžinierstva

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/9aa2a36f-296e-45fe-9798-b7839e0ed389