tlmočník znakovej reči/tlmočníčka znakovej reči

Description

Sign language interpreters understand and convert sign language into spoken language and vice versa. They maintain the nuances and the stress of the message in the recipient language.

Alternative label

  • tlmočníčka znakovej reči

  • tlmočník znakovej reči

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/9a2147aa-a72f-4f83-8653-c3f50d4e1e73