technik/technička kvality výroby

Code

3119.15

Description

Technici kvality výroby spolupracujú s inžiniermi alebo manažérmi pre zabezpečovanie kvality s cieľom analyzovať a riešiť problémy s kvalitou a zvyšovať produktivitu. Analyzujú nedostatky a kontrolujú výrobky, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú normy. Poskytujú tiež zamestnancom odbornú prípravu v oblasti techník inšpekcie a pripravujú plány inšpekcií.

Alternative label

  • technik kvality výroby

  • technička kvality výroby

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/998a0bf4-b1be-42ab-aee5-0096c9be3319