právnik/právnička

Code

2611.1

Description

Právnici poskytujú klientom právne poradenstvo a konajú v ich mene pri súdnych konaniach a v súlade so zákonom. Skúmajú, interpretujú a študujú prípady, aby zastupovali svojich klientov v rôznych prostrediach, ako sú súdy a správne rady. V mene svojich klientov vytvárajú argumenty v rámci súdnych sporov v rôznych kontextoch s cieľom nájsť právny prostriedok nápravy.

Alternative label

  • právnik

  • právnička

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/974d4eab-fbee-4c52-b16e-73bdd8c25b53