učiteľ/učiteľka cudzích jazykov

Code

2353.1

Description

Učitelia cudzích jazykov vzdelávajú študentov bez ohľadu na vek v jazyku, ktorý nie je ch materinským jazykom, na špecializovanej škole, a nie sú viazaní úrovňou vzdelania. V menšej miere sa zameriavajú na akademický aspekt výučby jazykov, na rozdiel od učiteľov jazykov v stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelávaní, ale skôr na teóriu a prax, ktorá bude najužitočnejšia pre študentov v skutočných situáciách, pretože väčšina z nich si vyberá výuku z dôvodu podnikania prisťahovalectva alebo voľného času. Organizujú svoje triedy pomocou rôznych študijných materiálov, úzko spolupracujú so skupinou a posudzujú a hodnotia individuálny pokrok prostredníctvom úloh a skúšok, pričom kladú dôraz na aktívne jazykové znalosti, napríklad písanie a hovorenie.

Alternative label

  • učiteľka cudzích jazykov

  • učiteľ cudzích jazykov

  • učiteľ jazykovej školy

  • učiteľka jazykovej školy

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/9711dcfc-d9a8-4fba-9c5e-8428d8bcb53e