pôrodný asistent/pôrodná asistentka

Code

2222.1

Description

Pôrodné asistentky pomáhajú ženám pri narodení dieťaťa poskytovaním potrebnej podpory, starostlivosti a poradenstva počas tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia, pomáhajú pri pôrodoch a pri poskytovaní starostlivosti o novorodenca. Poskytujú poradenstvo v oblasti zdravia, preventívnych opatrení, prípravy na rodičovstvo, odhaľovania zdravotných komplikácií matky a dieťaťa, prístupu k lekárskej starostlivosti, pričom podporujú prirodzený pôrod a vykonávajú núdzové opatrenia.

Alternative label

  • pôrodný asistent

  • pôrodná asistentka

Regulatory aspect

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/95cda6a9-a70a-4a93-9442-11d573cb4a02