úverový pracovník/úverová pracovníčka

Code

3312.5

Description

Úveroví pracovníci posudzujú a schvaľujú žiadosti o úver pre jednotlivcov a podniky. Zabezpečujú úplné transakcie medzi úverovými organizáciami, dlžníkmi a predajcami. Úveroví pracovníci sú odborníci na spotrebiteľské, hypotekárne alebo obchodné úvery.

Alternative label

  • úverový pracovník

  • úverová pracovníčka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/8e185c49-704e-49c0-8584-a7e0b618f628