úverový pracovník/úverová pracovníčka

Description

Loan officers assess and authorise the approval of loan applications for individuals and businesses. They ensure complete transactions between loan organisations, borrowers, and sellers. Loan officers are specialists in consumer, mortgage, or commercial lending.

Alternative label

  • úverový pracovník

  • úverová pracovníčka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/8e185c49-704e-49c0-8584-a7e0b618f628