sociálny pracovník/sociálna pracovníčka

Code

3412.4

Description

Sociálni pracovníci poskytujú podporu a pomáhajú ľuďom s opatrovateľskými službami. Pomáhajú ľuďom žiť plnohodnotný život v spoločnosti. Pomáhajú novorodencom, deťom, adolescentom, dospelým a starším ľuďom. Venujú sa duševným, sociálnym, citovým a telesným potrebám sociálnych klientov. Pracujú v širokej škále prostredí s jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a spoločenstvami.

Alternative label

  • sociálna pracovníčka

  • sociálny pracovník

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/8d703e8f-1e57-4246-8a6b-cb87a760d4ab