riaditeľ IT/riaditeľka IT

Code

1330.2

Description

Riaditelia IT stanovujú a zavádzajú stratégiu a správu IT. Rozhodujú o potrebných zdrojov na vykonávanie stratégie IT, vykonávajú prognózu vývoja trhu IKT a obchodných potrieb podnikov. Prispievajú k rozvoju strategického plánu organizácie a zabezpečujú, aby infraštruktúra IT podporovala celkové operácie a priority organizácie.

Alternative label

  • riaditeľ IKT

  • riaditeľka IT

  • riaditeľ IT

  • CIO

  • manažér IT

  • manažérka IT

  • riaditeľka IKT

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/82f90e87-de92-4678-adae-61d3e5f7e1e4