skladový manipulant/skladová manipulantka

Code

9333.3

Description

Skladoví manipulanti vykonávajú manipuláciu a skladovanie materiálov prostredníctvom činností, ako sú nakladanie, vykladanie a premiestňovanie výrobkov v sklade alebo skladovacích priestoroch. Pracujú podľa pokynov na kontrolu materiálov a poskytujú dokumentáciu na manipuláciu s položkami. Skladoví manipulanti tiež riadia zásoby a zabezpečujú bezpečnú likvidáciu odpadu.

Alternative label

  • skladový manipulant

  • skladová manipulantka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/808becc8-5a4e-4e71-a043-c2ea32b56ae3