farmaceutický technik/farmaceutická technička

Code

3213.2

Description

Farmaceutickí technici pod dohľadom farmaceuta kontrolujú prichádzajúci tovar, zásoby, manipulujú s liekmi a správne ich skladujú. Ak to povoľujú vnútroštátne predpisy, vydávajú lieky a poskytujú rady o ich náležitom užívaní.

Alternative label

  • farmaceutický technik

  • farmaceutická technička

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/7b74626d-b487-48a1-9e80-47faf9928210