pracovník/pracovníčka služieb domácej starostlivosti o dospelých

Code

3412.4.11

Description

Pracovníci služieb domácej starostlivosti o dospelých poskytujú poradenstvo a pomáhajú zraniteľným dospelým s telesným alebo duševným postihnutím alebo závislosťami. Monitorujú ich vývoj a poskytujú im starostlivosť v priaznivom životnom prostredí. Pracujú s rodinami pri rozvoji jednotlivcov a uspokojovaní ich potrieb.

Alternative label

  • pracovník služieb domácej staroslivosti o dospelých

  • pracovníčka služieb domácej staroslivosti o dospelých

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/78f474ae-c154-4206-ad0f-d8a00e9c541e