špecialista/špecialistka v oblasti medzinárodných vzťahov

Code

2422.8

Description

Špecialisti v oblasti medzinárodných vzťahov zabezpečujú rozvoj spolupráce medzi medzinárodnými verejnými organizáciami a verejnými správami. Uľahčujú komunikáciu medzi svojou organizáciou a zahraničnými organizáciami a vypracúvajú stratégie spolupráce, pričom propagujú spoluprácu prospešnú pre obe strany.

Alternative label

  • špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov

  • špecialistka v oblasti medzinárodných vzťahov

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/7819669b-30c2-42e6-a1c4-0bcd6f0379ff