elektromechanický inžinier/elektromechanická inžinierka

Code

2151.1.3

Description

Elektromechanickí inžinieri navrhujú a vyvíjajú zariadenia a stroje, ktoré používajú elektrické aj mechanické technológie. Vytvárajú návrhy a pripravujú dokumenty podrobne opisujúce materiálové požiadavky, proces montáže a iné technické špecifikácie. Okrem toho testujú a posudzujú prototypy. Dohliadajú na výrobný proces.

Alternative label

  • elektromechanický inžinier

  • elektromechanická inžinierka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/77abfaec-a250-4765-95fa-6091e8da1bba